ESMEK ONLINE

Diksiyon

Bu Kursa Kayıt Olmak İçin Tıklayınız


GEREKSİNİMLER: Bilgisayar, telefon veya tablet ( internet )

YAŞ SINIRI: 16 ve üzeri

KURS PROGRAMI

1. Etkili İletişimin Anlamı
• Etkili İletişimin Temel Kuralları
• Beden Dili – Ses ve Söz Dizgesi
• İletişimde Doğru ve Yanlış Davranışlar

2. Konuşma
• Konuşma Organları(Diyafram, Nefesi Kullanma)
• Doğru Duruş ve Doğru Nefes Alma Teknikleri
• Sesin Nitelikleri ve Etkili Ses Kullanımı
• Konuşma Hızını Ayarlama
• Anlatım Bozukluklarını Engelleme

3. Türkçede Ünlüler
• Söyleyiş ve Boğumlama
• Türkçede Ünlüler (Vokaller)/Büyük ve Küçük Ünlü Uyumu
• Ünlülerle Alıştırmalar
• Ünlü Düşmesi, Ses Kaynaşması ve Daralma Kuralı
• Ünlülerle Alıştırmalar

4. Türkçede Ünsüzler (Konsonlar)
• Ünlü – Ünsüz Uyumu
• Ünsüz Türemesi / Ünsüz Düşmesi / Ulama
• Ünsüzlerle Uygulamalar / Ünsüz Kusurlarının Giderilmesi
• Alıştırmalar

5. Söyleyiş ve Boğumlama
• Ünlü ve Ünsüzlerin Fonetik Adresleri
• Doğru Boğumlama Kuralları
• Boğumlama Alıştırmaları
• Söyleyişle İlgili Temel Alıştırmalar
• Söyleyiş ve Boğumlama Kusurlarının Giderilmesi
• Dil‐Dudak Egzersizi
• Topluluk Karşısında Konuşma

6. Tonlama ve Metin Değerlendirme
• Tonlamanın Önemi ve Örnekler
• Kelime ve Cümle Vurgusu
• Doğru Tonlama / Etkili ve İnandırıcı Tonlama
• Metin Değerlendirme Teknikleri
• Edebî Metinler ve Değerlendirme

 

7. Söyleyiş Becerilerini Geliştirme
• Yazılışları Aynı Anlamları Farklı Sözcükler
• Kesmeli Söyleyiş Gerektiren Sözcükler
• Ses‐Hece Eklemeleri/Düşmeleri

 

8. İletişim ve İfade Becerilerini Geliştirme
• Yabancı Kökenli Sözcükler
• Telefonla Doğru ve Etkili İletişim
• Yüz Yüze İletişim
• Beden Dili ve İmaj
• Etkili Dinleme
• Beden Dilinin Evrensel ve Yöresel Normları
• Etkili Konuşma Planı Ve Sunum Teknikleri
• Konuşma Çeşitlerine Göre Plan Yapabilmesi
• Konuşmada Sesi Kullanma, Duraklar Ve Finali İyi Kullanma Teknikleri
• Topluluk Karşısında Etkili Bir Sunum Yapabilme Teknikleri

9. Kamera Önünde ve Sahnede Konuşmak
• Hazırlıksız konuşmalar
• Hazırlıklı konuşmalarSıkça Sorulan Sorular