Bağlama

Genel: Bu programda öğrencilere; bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde, temel ve ikinci ve ileri seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmiştir. Türk Halk Müziğinin temel icra sazı olduğu için kültür millet ilişkisi bağlamında oldukça önem taşımaktadır.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, bağlama düzeninde Hüseynî (Yahyâlı Kerem) dizisi, bağlama düzeninde 2, 3, 5, 7, 8, 9 zamanlı ritim kalıpları, bağlama düzeninde; rast ve sabâ (Derbeder ve Kalenderî Dizileri), bağlama düzeninde; Kürdî ve Hicaz (Garip) dizileri, bağlama düzenine uygun halk müziği repertuarı.

İstihdam Alanları: Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

Eğitimin Süresi: 180 saat

 
KURSUN BULUNDUĞU MERKEZLER
 • Emek Eğitim Merkezi
 • Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi
 • Yunusemre Eğitim Merkezi
 •  

   
   
   
  2015 | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı