Hüsn-ü hat / Kaligrafi Sanatı

Genel: Hattat, nesih, sülüs, talik, divani gibi İslâm yazılarından birini veya birkaçını meşk usulü ile ve öğreten, temel seviyede güzel yazma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Hat sanatı tarihi ve hüsn-i hat kavramı, hat yazı çeşitleri, meşhur Türk hattatları, hüsn-i hat terimleri ve işaretleri, yazıya hazırlık, sülüs meşkleri, nesih meşkleri.

İstihdam Alanları: Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, başlangıç düzeyinde olan bu programla yetinmeyip eğitimlerini tamamladıklarında, sanat ve tasarım sektöründe çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

Eğitimin Süresi: 264 saat

 
KURSUN BULUNDUĞU MERKEZLER
 • Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi
 • Turistik El Sanatları Merkezi
 •  

   
   
   
  2015 | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı