Kağıt Sanatı

Genel: Kağıt temel tekniklerini ve değişik teknikleri kullanarak, ürün haline dönüştürebilme programıdır.

Konu Başlıkları: Renk, açık koyu ve ışık gölge, yapma kağıt temel teknikleri.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan atölyeler, ev aksesuarı yapan atölyeler, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitimin Süresi: 216 saat

 
KURSUN BULUNDUĞU MERKEZLER
  • Turistik El Sanatları Merkezi
  •  

     
     
     
    2015 | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı