Etkili ve Hızlı Okuma

Genel: Bireylerin, hızlı okuma teknikleri ile görme, algılama ve kavrama yeteneklerini geliştirerek, okuma ve anlama düzeylerini artırması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları: Bireysel özellikler, hızlı okuma engelleri, okuma türleri

Programın Kazanımları: Bireylerin mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

Eğitimin Süresi:  32 saat

 
KURSUN BULUNDUĞU MERKEZLER
 • Büyükşehir Gençlik Merkezi
 • Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi
 •  

   
   
   
  2015 | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı