Okuma Yazma 1.Kademe

Genel: Bu eğitim programı ile okuryazar olmayan bireyler; okuma-yazma becerisinin yanı sıra matematik ve temel yaşam becerisi de kazandırılır. İlköğretim programlarına devam edip ve daha sonra da paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere, ihtiyaç duyacakları bilgileri ve becerileri kazandırmayı hedefler.

Konu Başlıkları: Okuma yazma, yaşam becerisi, matematik.

Programın Kazanımları: Bu programla günümüzde istihdam için en öncelikli ve temel becerilerden olan okuma-yazma becerisi kazandırılmaktadır.


 
KURSUN BULUNDUĞU MERKEZLER
  • Emek Eğitim Merkezi
  •  

     
     
     
    2015 | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı